Izvod iz kalendara lova

u Salcburgu
Nastup na Sajmu lova i ribolova u Salcburgu
25 децембра, 2019

Prema važećem kalendaru lova do kraja januara mogu se loviti divojarac, divokoza i divojare. Takođe, muflonka i muflonsko jagnje, dok je lov na muflona prestao 31.12.2019.

Divlji vepar je na programu sve do kraja februara, kao i prase i nazime. Na krmaču se sezona završava 15.010.2020.

Do kraja meseca se love srna i lane, a na srndaća se može krenuti tek od 15.04.2020.

Sve vrste jelena, kao i košuta i jelensko tele, se mogu loviti do 15.02.2020.

Do kraja februara se može loviti i divlja mačka, kuna belica, kuna zlatica, jazavac i sivi puh.

Sa krajem prošle godine završena je sezona lova na šakala i lisicu. Međutim, sezon lova na vuka je otvorena sve do polovine aprila.