FAZAN I ZEC

Lov na fazana u lovištu Deli Jovan se organizuje na obroncima planine, brežuljkastom terenu sastavljenom od obradivih površina ispresecanim sa dosta remiza, visokih trava i niskog gustog rastinja

Sve cene u ovom cenovniku su neto iznosi bez uračunatog PDV-a iskazani u eurima

(obračun po srednjem kursu NBS na dan uplate)

VARIJANTA 1

Lov fazana na posebno uređenoj površini za fazane iz veštačkog uzgoja – grupa od 4 do 6 lovca u lovištu Deli Jovan.

U cenu su uračunate usluge u lovu.

Za 20 puštenih fazana390 eura
Za 30 puštenih fazana510 eura
Za 40 puštenih fazana590 eura
Za 50 puštenih fazana700 eura
Za 100 puštenih fazana1150 eura
Za 200 puštenih fazana2150 eura
VARIJANTA 2
Po lovcu za 3 dana za ulovljenih do 15 fazana i 3 zeca organizacija lova, prenoćište (dva noćenja), usluge u lovu i odstrel290 eura
Po lovcu za 1 dan za ulovljenih do 5 fazana i 1 zeca organizacija lova prenoćište, usluge u lovu i odstrel155 eura
Za 40 puštenih fazana590 eura
Za 50 puštenih fazana700 eura
Za 100 puštenih fazana1150 eura
Za 200 puštenih fazana2150 eura

Odstrel divljači veći od navedenog paketa plaća se po cenovniku.

CENA DIVLJAČI

Pušteni fazan 12 eura

Odstreljeni fazan 16 eura

Odstreljeni zec 75 eura


Kada se odlučite za tačan termin koji Vam odgovara potrbno nam je da nas kontaktirate putem telefona ili e-maila (+381692347800, +381367716536, info@feroxhunter.com) da bismo mogli da Vam potvrdimo da li je termin slobodan.
Nakon toga je potrebno da na nas račun uplatite iznos od 6.500 dinara čime ćete potvrditi rezervaciju.
Primalac : FEROX FIELD DOO SALAS
Svrha uplate: UPLATA AVANSA ZA LOV
Iznos za uplatu : 6.500 dinara
Tekuci račun: 330-26000968-26
Poziv na broj: upišite Vaš JMBG (matični broj)

VAŽNO OBAVEŠTENJE

SVE CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA I NISU OBAVEZUJUĆE ZA ORGANIZATORA LOVA.

KONAČNA CENA ĆE BITI UTVRDJENA PISMENIM PUTEM ( UGOVOROM) ILI PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE (ZVANIČNA PONUDA ILI FAKTURA).