DIVLJA SVINJA

OD 01. Oktrobra-31.Januara

Sve cene u ovom cenovniku su neto iznosi bez uračunatog PDV-a iskazani u eurima (obračun po srednjem kursu NBS na dan uplate)

Varijanta 1

Cenovnik je sa obračunatim PDV-om izražen u Eurima.

Prigonski lov u ogradjenim delovima lovišta

Grupni lov na divlju svinju u ograđenim lovištima– po lovnom danu.

Jednodnevni lov za grupu od 10 do12 lovaca sa garancijom pucanja na broj grla.

Broj odstreljenih jedinki 25 komada 10.000 eura.

Broj odstreljenih jedinki 20 komada 8.000 eura.

Broj odstreljenih jedinki 15 komada 6.000 eura.

Za grupu manja od 10 lovaca cena ostaje ista.

.

U cenu su uračunate lovne usluge (organizacija lova, četri pogona u toku dana, svi transferi u toku lova, pogoniči sa lovačkim psima i bez oružja), odstrel jedinki svih polova i uzrasta (NEMA DOPLATE ZA TROFEJE) smeštaj za grupu jedna noć sa uračunatom hranom (tri obroka) i domaćim bezalkoholnim pićima , transfer aerodrom-lovište-aerodrom.

Prilikom ugovaranja lova plaća se akontacija, minimalno 30% od cene prostalih 70% najkasnije 20 dana pre termina lova.

Ukoliko se započeti lov mora prekinuti zbog više sile (loši vremenski uslovi ili nekog drugog uzroka), lovni dan se naplaćuje na osnovu broja realizovanih pogona do momenta prekida lova:

30% od cene lovnog dana – ako je lov prekinut nakon I pogona;

50% od cene lovnog dana – ako je lov prekinut nakon II pogona;

80% od cene lovnog dana – ako je lov prekinut nakon III pogona.

Ukoliko se lov prekine zbog kršenja pravilnika o lovu DOO Ferox Field suprotno volji organizatora, lovni dan se naplaćuje 100%.

Ukoliko se u toku celodnevnog lova ispuca tri i više metka po planiranoj jedinki lov će se smatrati uspešnim (ograničenja za broj ispucanih metaka nema).

Varijanta 2

Cenovnik je sa obračunatim PDV-om izražen u eurima.

Prigonski lov u otvorenim lovištima.

Lov pogonom na divlju svinju u otvorenim lovištima – paušalno.

Jednodnevni lov za grupu od 10 lovaca sa garancijom mogućnosti pucanja na 5 grla 3000 eura.

Jednodnevni lov za grupu od 10 lovaca sa garancijom mogućnosti pucanja na 10 grla 5000 eura.

Jednodnevni lov za grupu od 10 lovaca sa garancijom mogućnosti pucanja na 20 grla 9000 eura.

U cenu su uračunate sve usluge u lovu, odstrel, transfer lovaca unutar lovišta,lovački doručak i ručak i lovna karta.

Za grupu veću od 10 lovaca, plaća se 10% vrednosti lova po svakom dodatnom lovcu.

Za grupu manju od 10 lovaca cena se NE UMANJUJE.

Meso odstreljene divljači sa kožom bez utrobe 1,5 eura/kg.

Varijanta 3

Cenovnik je sa obračunatim PDV-om izražen u eurima.

Prigonski lov u otvorenim lovištima.

Lov pogonom na divlju svinju u otvorenim lovištima – po lovcu.

Jednodnevni lov za grupu od 3 i više lovaca bez garancija mogućnosti pucanja 30 eura.

U cenu su uračunate usluge u lovu.

Meso odstreljene divljači sa kožom bez utrobe u kg plaća se po cenovniku.

Odstrel svih kategorija divljači se plaća po cenovniku.


Kada se odlučite za tačan termin koji Vam odgovara potrbno nam je da nas kontaktirate putem telefona ili e-maila (+381692347800, +381367716536, info@feroxhunter.com) da bismo mogli da Vam potvrdimo da li je termin slobodan.
Nakon toga je potrebno da na nas račun uplatite iznos od 6.500 dinara čime ćete potvrditi rezervaciju.
Primalac : FEROX FIELD DOO SALAS
Svrha uplate: UPLATA AVANSA ZA LOV
Iznos za uplatu : 6.500 dinara
Tekuci račun: 330-26000968-26
Poziv na broj: upišite Vaš JMBG (matični broj)

<

VAŽNO OBAVEŠTENJE

SVE CENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA I NISU OBAVEZUJUĆE ZA ORGANIZATORA LOVA.

KONAČNA CENA ĆE BITI UTVRDJENA PISMENIM PUTEM ( UGOVOROM) ILI PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE (ZVANIČNA PONUDA ILI FAKTURA).