Sačmarice

Iznajmljivanje pušaka

Cenovnik je sa obracunatim PDV-om izrazen u EURima

Sačmarice
Baikal MP27EM cal. 12/7620 € / Dan
Baikal MP27EM cal. 1277620 € / Dan
Baikal MP27EM cal. 12/7620 € / Dan
Baikal MP43 cal. 12/7620 € / Dan
Baikal MP43 cal. 12/7620 € / Dan
Baikal MP43 cal. 12/7620 € / Dan
Bernardelli Anniversary Ceramic cal. 12/7630 € / Dan
Bernardelli Anniversary STD cal. 20/7630 € / Dan
Browining Fusion cal. 12/7630 € / Dan