FUCILE DA CACCIA

FUCILI IN AFFITTO

Tariffario in euro, iva inclusa

Sačmarice
Baikal MP27EM cal. 12/7620 € / giorno
Baikal MP27EM cal. 1277620 € / giorno
Baikal MP27EM cal. 12/7620 € / giorno
Baikal MP43 cal. 12/7620 € / giorno
Baikal MP43 cal. 12/7620 € / giorno
Baikal MP43 cal. 12/7620 € / giorno
Bernardelli Anniversary Ceramic cal. 12/7630 € / giorno
Bernardelli Anniversary STD cal. 20/7630 € / giorno
Browining Fusion cal. 12/7630 € / giorno